Privacy

Graag willen wij u op de hoogte stellen dat Wetsbesluit 196, van 30 juni 2003, inzake bescherming persoonsgegevens, voorziet in de bescherming van personen en andere onderwerpen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden op een correcte en transparante manier behandeld in overeenstemming met bovenstaande wet om zo uw privacy en rechten te beschermen. Door het uitvoeren en/of aangaan van onze diensten, komen wij in het bezit van uw persoonsgegeven. Daarom willen wij u graag op de hoogte brengen van artikel 13 van Wetsbesluit 196/2003:

 1. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de contractuele eisen en ter uitvoering van alle diensten die hieruit voortvloeien. Tevens worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor een effectief beheer van onze relatie, in het bijzonder voor:
  1. wettelijke verplichtingen in verband met civiele, fiscale en boekhoudkundige wetten
  2. administratief beheer van de relatie
  3. naleving van contractuele verplichtingen
  4. archiefbeheer
  5. correspondentie en fax verwerking.
 2. De behandeling en opslag van gegevens zullen middels elektronische / papieren middelen en instrumenten plaatsvinden waarbij integriteit, veiligheid en privacy gewaarborgd worden.
 3. De toekenning van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke en/of contractuele verplichtingen; het niet verstrekken van de persoonsgegevens zal leiden tot het verbreken van het contract en het onderbreken van de relatie; de gevolgen voor het niet toekennen van de persoonsgegevens zijn niet gekoppeld aan wettelijke of contractuele verplichtingen maar zullen iedere keer beoordeeld worden door de schrijver.
 4. Zonder afbreuk te doen aan de communicatie die voldoet aan de wettelijke vereisten, kunnen de persoonsgegevens verstrekt worden aan derden die in opdracht van de schrijver handelen.
 5. De eigenaar va de gegevens is: Salvatore Verderajme, BTW-nummer 05973490823, Via Gibilmanna, 3 - 90015 - Cefalù (PA)
 6. De verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens is de heer Salvatore Verderajme
 7. De gegevens worden verwerkt voor de gehele duur van de relatie en daarna tot aan de voltooiing van de wettelijke bepalingen.
 8. Op ieder moment kunt u via een schriftelijk verzoek uw rechten jegens de eigenaar van de persoonsgegevens uitoefenen, overeenkomstig artikel 7 van wetsbesluit 196/2003.

Wetsbesluit nr. 196/2003, Artikel 7 – Recht van toegang tot persoonsgegevens en andere rechten.

 1. De betreffende persoon heeft het recht op bevestiging of zijn/haar persoonsgegevens wel of niet in bezit zijn, ook als de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Tevens heeft de betreffende persoon recht op openheid over alle communicatie die heeft plaatsgevonden.
 2. De betreffende persoon heeft het recht om geïnformeerd te worden over:
  1. de bron van de persoonsgegevens
  2. de doeleinden en methode van behandeling
  3. de werking van het electronisch dataverwerkingssysteem
  4. de identiteit van de beheerder, de verantwoordelijk, de vertegenwoordigers van de staat en de verantwoordelijke die betrekking heeft tot de dienst of het gebied.
 3. De betreffende persoon heeft het recht om het volgende te verkrijgen:
  1. de aanpassing, de rectificatie,indien geïnteresseerd de integratie van de persoonsgegevens
  2. de opzegging, de transformatie in anonieme vorm of de blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt inclusief alle aangereikte persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor verwerking en beheer in het systeem
  3. de verklaring dat de besluiten onder a) en b) evenals de inhoud daarvan zal worden gecommuniceerd aan alle betrokkene die de persoonsgegevens verkrijgen, tenzij dit vereiste onmogelijk is natekomen of indien de uitvoering van deze vereiste onevenredig is met de wettelijke bescherming.
 4. De betreffende persoon heeft het recht om gedeeltelijk of geheel bezwaar te maken als:
  1. de betreffende persoonsgegevens legitiem en niet in overeenstemming behandeld
  2. de betreffende persoonsgegevens gebruikt worden ten behoeve van het verzenden van reclame materiaal, directe verkoop, het verrichten van marktonderzoek of commerciële communicatie.